Pravidla užívání

Pravidla užívání informačního centra RomatickePobyty.cz

 • Vlastníkem a provozovatelem informačního centra RomantickePobyty.cz (dále jen RP) je firma RAIN Studio, se sídlem Dobročovická 4, Praha 10 (dále jen Provozovatel).
 • Provoz RP, užívání informací a služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito pravidly.
 • Souhlas s těmito pravidly uživatel vyjádří vstupem na stránky RP a užitím libovolné informace umístěné na stránkách RP jakoukoliv formou, nebo užitím libovolné služby, která je na stránkách poskytována.
 • Účelem RP je zejména poskytovat informace z oblasti ubytování, stravování a cestování a akcí v nejširším slova smyslu a zprostředkování nabídky a poptávky souvisejících služeb.
 • Informace na stránkách RP jsou veřejně přístupné a jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 • Přestože je obsah RP pravidelně aktualizován, Provozovatel nemůže přes veškerou svou snahu zaručit jeho nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny a inovace informací a služeb RP bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli mohou vzniknout v důsledku využívání služeb RP nebo v souvislosti s ním, ani za škody, které uživateli mohou vzniknout v důsledku nemožnosti využívání těchto služeb nebo v souvislosti s ní.
 • Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů RP a nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli nebo třetími osobami.
 • Placené služby RP jsou věcí obchodní nabídky a poptávky a obchodního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem (partnerem) portálu.
 • Na stránkách provozovatele se vyskytují odkazy na internetové prezentace třetích stran. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, funkce, ani přístupnost interentových prezentací, které lze prostřednictvím odkazů na jeho stránkách navštívit.
 • Provozovatel neručí a nenese odpovědnost za obsahovou správnost inzerce, reklamy nebo jiných forem sdělení či propagace vložených uživatelem nebo prováděné třetím subjektem prostřednictvím stránek RP.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o konečné podobě inzerce či reklamy s ohledem na vzhled, přehlednost a uživatelskou příjemnost stránek RP, internetové standardy a doporučená pravidla pro tvorbu přístupného webu.
 • Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne ke zveřejnění v rámci služeb RP (jakými jsou např. kontaktní údaje v inzerátech katalogu ad.) mohou být použita třetí osobou.
 • Informace na služby na stránkách RP lze využívat pro osobní, nekomerční potřebu. Obsah stránek RP je chráněn autorským zákonem. Použití jakýchkoliv informací, případně kompletních dokumentů ze stránek RP pro jinou než osobní, nekomerční potřebu je možné pouze po udělení souhlasu Provozovatele, případně dalších vlastníků autorských práv za smluvených podmínek. Vyjímku tvoří dokumenty, informace a prvky, kde jsou práva výslovně udělena.
 • Vlastníkem autorských práv fotografií, logotypů, dokumentů a reklamních prvků (bannerů apod.) jsou uživatelé a firmy, které tyto prvky na stránky vložili nebo je Provozovateli dodali ke zveřejnění na RP a jejichž reklama je v nich, nebo jejich prostřednictvím prezentována. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné porušování autorského zákona či dalších právních předpisů v samotném obsahu těchto prvků.
 • Provozovatel může sledovat údaje o využití služeb jednotlivými uživateli pro statistické účely. Takovéto informace je oprávněn zveřejňovat, avšak pouze v takové formě, která neumožní identifikaci jednotlivých uživatelů.
 • Provozavatel prohlašuje, že správě stránek a služeb RP bude věnovat maximální úsilí a odbornou péči, která je v jeho možnostech, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání stránek a poskytovaných služeb mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 • Tato pravidla mohou být kdykoliv revidována a aktulizována. Aktualizace těchto pravidel nabývá platnosti dnem zveřejnění na stránkách RP a je závazná.

© RAIN Studio 2007

Rezidence LiběchovČasopis Svět ženyČasopis KatkaHotel LANTERNAČeská asociace wellnessOrient spa